Uroczystość 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości

     Na zaproszenie Porozumienia Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego wzięliśmy udział we mszy świętej w kościele Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie w dniu 27 stycznia 2018 roku, której przewodniczył ks. dr Józef Guzdek, generał dyw. biskup polowy wojska polskiego, delegat konferencji episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa policji. Celebra odbyła się w intencji służb mundurowych oraz funkcjonariuszy i żołnierzy poległych na służbie i pomordowanych na wschodzie. Ta msza święta stanowi inaugurację obchodów przez te służby 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

     Uroczystości otworzył i powitał asp.szt. Józef Bąk, członek zarządu porozumienia związkowego. We mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele różnych służb mundurowych naszego województwa tj. ppłk Rafał Kowalik– szef sztabu 21. brygady strzelców podhalańskich, płk Arkadiusz Mikołajczyk – dowódca 3. brygady obrony terytorialnej, inspektor Tadeusz Szymanek – zastępca komendanta wojewódzkiego policji, starszy brygadier Andrzej Babiec – podkarpacki komendant PSP, płk Robert Kogut – dyrektor zakładu karnego w Rzeszowie, mjr SG Jacek Rzepa, płk dyplomowany Bolesław Martowicz – prezes honorowy rzeszowskiej organizacji wojewódzkiej związku żołnierzy wojska polskiego, Wiktor Kowal – prezes zarządu wojewódzkiego stowarzyszenia emerytów i rencistów policyjnych a także Roman Jakim – przewodniczący rzeszowskiego regionu „Solidarności”. Naszą jednostkę wraz z pocztem sztandarowym jak i nowo powstały oddział Związku Piłsudczyków RP w Harcie reprezentowali Artur Szczutek, Jacek Stochmal, Maciej Pilch, Bogdan Stetko,Sylwester Dziopak, Piotr Potoczny oraz Zbigniew Sycz. Przybyli również przedstawiciele władz samorządowych: Jerzy Cypryś – przewodniczący podkarpackiego sejmiku wojewódzkiego, Stanisław Kruczek – wicemarszałek podkarpacki i Marek Sitarz – wicestarosta rzeszowski.

Wśród 14-tu funkcjonariuszy uhonorowanych medalem Gloria Intrepidis et Animi Promptis (Chwała Ofiarnym i Nieustraszonym) znalazł się prezes OSP Harta Artur Szczutek.

Całość zakończyło składanie wieńców pod tablicami pamiątkowymi.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy wziąć udział w tak doniosłej uroczystości jaką jest rocznica Odzyskania Niepodległości dla naszego narodu. W dzisiejszych czasach, pod napływem fałszywych informacji, należy pamiętać o naszej historii i czczeniu jej należycie. 

 

Opracowała K.Bąk-Banat

Fotorelacja: Janusz Paziewski, Jan Kłak

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W OSP HARTA
Dzień 13.01.218 (sobota )dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie był dniem bardzo ważnym i wyjątkowym ponieważ odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze na którym został podsumowany rok 2017. w którym strażacy pracowali społecznie na rzecz miejscowości ale byli aktywni również poza granicami swojej Gminy , powiatu a nawet państwa.
Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowe OSP Harta Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej odegrała Hymn Rycerze Floriana , następnie Naczelnik OSP G. Szczutek przeprowadził uroczyste ślubowanie na sztandar nowych adeptów pożarnictwa. Kolejnym punktem zebrania i zarazem bardzo podniosłym było odznaczenie naszych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej srebrną i brązową odznaką MDP oraz członków OSP odznakami za wysługę lat. Natomiast pamiątkową odznaką Zasłużony Dla OSP Harta Europoseł Stanisław Ożóg i Starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski i Przewodniczący NSZZ Solidarność Policjantów Województwa Podkarpackiego Józef Bąk. Po części oficjalnej Prezes OSP Harta dh Artur Szczutek przywitał wszystkich zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi : Europoseł Stanisław Ożóg, Starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski, Wójt Gminy Dynów Krystyna Sówka, Przewodnicząca Rady Gminy Dynów Beata Skiba , Przewodniczący Rady Gminy Świlcza Piotr Wanat , Radni Powiatu Rzeszowskiego Krzysztof Kędzierski, Aleksander Stochmal , Jan Sieńko, Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Łucja Bachurska , Radni Gminy Dynów, Sołtys Wsi Harta Maria Pałac, Prezes Klubu Sportowego „Harta Orzeł”Wojciech Piech ,Ks. Proboszcz Parafii Harta Bogdan Kupczyk , ks. Wikary Bartosz Gręda, ks. Piotr Niemczyk ,Komendant Miejski PSP w Rzeszowie bryg. Tomasz Baran, Prezes ZOG ZOSP RP w Dynowie Ryszard Sieńko ,Przewodniczący NSZZ Solidarność Policjantów Województwa Podkarpackiego Józef Bąk
Na nasze zaproszenie odpowiedziały delegacje zaprzyjaźnione jednostki z OSP Sietesz, OSP Górno, OSP Zabratówka, OSP Sokołów Małopolski, OSP Wierzawice , Osp Wola Zarczycka oraz delegacja Kola Łowieckiego „Sarenka „w Harcie , Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta , Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Harcie.
Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności OSP za rok 2017 przez dh Prezesa A. Szczutka, następnie Sprawozdanie Finansowe przedstawił skarbnik OSP P. Potoczny , sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przestawił Przewodniczący Komisji K. Pilch. Również na zebraniu przyjęto nowy statut OSP Harta i przedstawiono plan działalności na rok 2018.
Zaproszeni goście docenili nasze prace na rzecz naszej lokalnej miejscowości , i byli pod wrażeniem dokonanych działań , dowodem na to jest propozycja złożona przez Europosła Stanisława Ożoga na ręce Prezesa i zaproszenie na jego koszt grupy trzy osobowej na wyjazd do Brukseli za co bardzo gorące brawa i podziękowania otrzymał europoseł.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej składa serdeczne podziękowania za okazane wsparcie naszych działań Gminie Dynów , instytucjom, sponsorom , członkom i sympatykom, a za przygotowanie biesiady strażackiej druhnom z OSP Harta.

Relacje: J. Stochaml
  Foto: Klauda Bąk

Pomóż dzieciom przetrwać zimę

Ochotnicza Straż Pożarna w Harcie składa serdeczne podziękowanie dla wszystkich tych którzy się włączyli w akcję „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

W czasie organizowanej zbiórki zebrano 175 ,300 kg różnego rodzaju produktów słodycze, produkty chemiczne , odzież. Wszystkie rzeczy zostały przekazane do GOPS w Dynowie, a następnie do rodzin najbardziej potrzebujących.