lX – Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze drużyn OSP Powiatu Rzeszowskiego

ZAWODY POWIATOWE W GMINIE KAMIEŃ

W dniu 17 czerwca 2017 r. w Gminie Kamień odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Rzeszowskiego.
Naszą Gminę Dynów reprezentowała Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Harty , z której w zawodach udział wzięły dwie drużyny. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców i dziewcząt.
Rywalizacja między drużynami była na wysokim poziomie , na podium nie udało nam się stanąć.
Dla najmłodszych uczestników zawodów Wójt Gminy Kamień ufundował nagrody , którą jedną z nich otrzymał między innymi Mikołaj Szczutek z OSP Harta, a nasze drużyny otrzymały Dyplom za udział.
Udział w zawodach był okazją do promocji naszej Gminy Dynów , naszej miejscowości Harty, jak również wymianą doświadczeń zdobytych podczas przygotowań do udziału w tych zawodach.
Celem udziału młodzieży w zawodach jest pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony przeciw pożarowej, wymiana doświadczeń między koleżeńskich, uczenie się dyscypliny, samodzielności , zdobywanie doświadczeń , jak również Spędzenie wolnego czasu. Zaangażowanie , udział dzieci i młodzieży w życiu działalności Ochotniczej Straży Pożarnej , czy w zawodach różnego rodzaju daje szanse na pozyskiwanie nowych członków, a nie jednokrotnie są to przyszli członkowie OSP.
Szczególne podziękowania należą się dla dh. Prezesa Artura Szczutek za poświęcony czas i wkład włożony w przygotowanie MDP do kolejnych zawodów.
Składamy również podziękowania dla Pani Wójt Gminy Dynów Krystynie Sówka za bezpłatne udostępnienia autobusu na udział w zawodach w Gminie Kamień.
Po zawodach przy Remizie OSP został przygotowany grill dla wszystkich uczestników zawodów.

W zawodach wzięli udział:
Zuzanna Stochmal

Martyna Potoczna
Ewelina Owarzana
Julia Tereszak
Klaudia Gładysz
Gabriela Ryś
Justyna Dziura
Karolina Skubisz
Iwona Szpindor
Aleksandra Ulbrich
Karolina Wrona
Błażej Stochmal
Sebastian Banat
Wojtek Wąsowicz
Karol Szczutek
Paweł Nowak
Radek Domin
Florian Galej
Bartłomiej Tomoń
Szymon Pałac


Zdjęcia: J. Stochmal

t

 

Ochotnicza Straż Pożarna i Orkiestra Dęta OSP Harta 3 maja, pod dowództwem dh Artura Szczutka, uświetniła msze św. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Biskupa Mikołaja w intencji strażaków z OSP Harta.

Pod budynkiem OSP Harta po powieszeniu flagi związkowej i odegraniu hymnu strażackiego nastąpiło odznaczenie strażaków odznakami za wysługę lat:

dh Stanisław Skałuba
dh Grzegorz Wydra
dh Ilona Kaczor

17
oraz odznakami MDP:

dh Damian Brzuch
dh Dawid Stetko
dh Jacek Lignowski
dh Kacper Balawender
dh Martyna Litwin
dh Natalia Owarzana
dh Gabriela Ryś
dh Klaudia Gładysz
dh Wiktoria Stec
dh Agata Szczutek
dh Aleksandra Skubisz

34

Reprezentanci zaprzyjaźnionego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „VITA“ przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej St. Sierż. Mariusz Hryń i Kpt. Dariusz Szlachta wręczyli medal pamiątkowy SG Prezesowi Klubu HDK „Nadzieja” dh Jackowi Stochmalowi oraz portret dh Arturowi Szczutek przedstawiający jego własny wizerunek.

41
Z okazji św. Narodowego 3 Maja i dnia Strażaka, który przypada na 4 maja, w uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe:
OSP Harta, Klub HDK „Nadzieja”, Koło Łowieckie „Sarenka” oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Harcie.

PIERWSZE URORZINY FUNDACJI PRO SPE

W dniu 24 marca 2017 roku w Rzeszowie odbyło się spotkanie organizowane przez Fundacje PRO SPE , na które zostali zaproszeni wolontariusze i przyjaciele Fundacji.
Ksiądz Maciej Gierula Prezes i założyciel Fundacji PRO SPE spotkanie rozpoczął od wspólnej modlitwy , a następnie przywitał wszystkich zaproszonych wolontariuszy i przyjaciół.
Ksiądz Maciej w swojej prezentacji opowiedział krótką działalność Fundacji PRO SPE , a uwieńczeniem spotkania był tort urodzinowy z okazji pierwszego roku swojej działalności.
Dzięki Fundacji PRO SPE członkowie OSP Harta ale nie tylko uczniowie i nauczyciele ZS ZDZ Rzeszów mieli możliwość wzięcia udziału w pomocy wolontariacie w Gruzji i Abchazji.
Na spotkaniu nasza jednotę OSP Harta reprezentowali Prezes Artur Szczutek , Vice Prezes Jacek Stochmal, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP Harta K.P. , nauczyciel ZS ZDZ Beata Solecka – Ligęza , uczeń Bartłomiej Jamioł oraz absolwent szkoły Grzegorz Wójcik.
Składamy bardzo serdeczne podziękowania za zaproszenie na spotkanie.

Zdjęcia; z archiwum PRO SPE

Remont klatki schodowej w Remizie OSP Harta

Dzięki wsparciu z Urzędu Gminy w miesiącu marcu 2017 r. został przeprowadzony remont klatki schodowej. Przedmiotem prac było skucie starej glazury , wyrównanie podłoża i położenie nowej okładziny.
Została również odnowiona sala poprzez zdarcie starej farby nałożenie nowej szpachli i ponowne wymalowanie ścian.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej składa na ręce Pani Wójt Krystyny Sówka serdeczne podziękowania za pomoc w zakupie farby , kleju i glazury.
Pozostałe materiały do remontu zostały sfinansowane ze środków OSP .
Również składamy serdeczne podziękowania przy sprzątaniu Remizy po pracach remontowych dla Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta, Rady Rodziców oraz dla Adama Szczutek i Ryszarda Potocznego za pomoc przy układaniu glazury.
Wszystkie prace zostały wykonane społecznie przez członków OSP, ale szczególne podziękowania należą się dla Prezesa Artura Szczutka za organizację prac i szczególne zaangażowanie społeczne w Remizie

Zarząd OSP Harta

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Harta 2017

 

OSP Harta – aktywność w szeregach jednostki.

110 członków OSP Harta dokonało podsumowania pracy stowarzyszenia w pierwszą sobotę 2017 roku. Jednostka zrzesza drużynę męską, żeńską oraz dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Młodzi druhowie są szkoleni na bieżąco; Błażej Stochmal i Karol Szczutek uczestniczyli w ostatnim okresie w obozie MDP w Okunince. Ubiegły rok upłynął pod znakiem wytężonej pracy o wielotorowym charakterze. Największą inwestycję, skrojoną na miarę możliwości jednostki, było sfinalizowanie instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż pieca. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 18tys. złotych. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego, z urzędu gminy oraz sponsorów (Zygmunt Banaś, Elżbieta i Wiesław Domin, Piotr Hadam, Kazimierz Lichota, Sławomir Lichota).

Niebywałym wydarzeniem był wyjazd strażaków do Abchazji i Gruzji w ramach wolontariatu. Praca objęła układanie glazury w kościele katolickim w Suchumii oraz pomoc budowlaną i opiekuńczą w ośrodku o. Kamilianów w Tibillisi ( W. Balawender, G. Pałac, J. Sieńko, J. Stochmal oraz A. Szczutek).

Działaniami o jeszcze innym charakterze może pochwalić się Klub SHDK „Nadzieja” przy OSP Harta. Członkowie klubu z Prezesem -Jackiem Stochmalem- na czele zorganizowali dwie zbiórki krwi, w tym jedną na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie we współpracy ze szkołą. Akcje pozwoliły zebrać około 37 litrów. W działanie włączyła się Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, firma Res-Max, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.

Ubiegły rok upłynął pod znakiem uczestnictwa w 18 zdarzeniach, 6 pożarach i 12 mz. Jednostka zabezpieczała wyścig kolarski Tour De Pologne w Lubenii, Podkarpackie Zawody Pilarzy w Szklarach pod kątem medycznym, treningi XXII Rajdu Rzeszowskiego w Dylągowej, Dni Pogórza Dynowskiego.

Szczególnym wyróżnieniem dla jednostki był udział Maksyminaliach 2016. W tej ogólnopolskiej pielgrzymce do Niepokalanowa z okazji 75 rocznicy śmierci patrona krwiodawców św. Maksymiliana Marii Kolbe wzięło udział 5 pocztów sztandarowych z Harty, a orkiestra dęta jako jedyna zapewniała oprawę muzyczną. W uroczystości z udziałem przedstawicieli Prezydenta RP, Premier RP oraz Ministra Zdrowia wzięło udział 95 pielgrzymów z parafii z ks. proboszczem Markiem Rybką. Głównym inicjatorem wyjazdu był przewodniczący Komitetu p. Henryk Zając, a w ramach spotkań przygotowujących druhowie A. Szczutek i J. Stochmal udali się kilka razy do Niepokalanowa oraz Pałacu Prezydenckiego. Przedsięwzięcie powiodło sie dzięki pomocy finansowej Dyrektora Rzeszowskiego Oddziału PGE Władysława Turka.

Cyklicznym wydarzeniem jest zbieranie żywności w ramach ogólnopolskiej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. 304 kg zebranych produktów trafiło do GOPS-u w Dynowie, a następnie tą drogą do najbardziej potrzebujących.

Chlubą jednostki jest orkiestra dęta, która w ubiegłym roku występowała 20 razy, uświetniając uroczystości na różnych szczeblach. Nie omijają jej trudności kadrowe oraz finansowe. Prezes zwrócił się z prośbą do p. Wójt o środki pieniężne oraz podziękował kolegom wspomagającym orkiestrę: Eugeniuszowi, Tomaszowi, Przemkowi, Adrianowi i Adamowi .

Jednostka w Harcie jest ustawicznie doposażona w miarę wypracowanych i zdobytych środków. W ubiegłym roku udało się zainwestować 9,5 tys. ze środków KSRG oraz 12 tys. z dotacji Komendy Głównej PSP. Ta ostatnia stała się zasługą Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca. Urząd Gminy w Dynowie wyasygnował kwotę 13 460 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostki. Druhowie współpracują z wieloma stowarzyszeniami i instytucjami, a są to: Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta, Akcja Katolicka, Rada Parafialna, Koło Łowieckie Sarenka Harta, Klub Sportowy Orzeł Harta, szkoły z miejscowości, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorząd Gminny, Rada Rodziców, Rada Sołecka. Od 8 lat kontynuowana jest współpraca z węgierskim miastem i Strażą Pożarną Ujfeherto.

Cyklicznie organizowany jest turniej OTWP we współpracy z druhami z OSP Dynów Przedmieście oraz Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie. W ubiegłorocznym turnieju Karol Lignowski wygrał eliminacje powiatowe, a na szczeblu wojewódzkim w Krasiczynie zajął 4 miejsce. Wszelkiego rodzaju pomocy, głównie finansowej udzieli : firma Agropol Państwo Gudycy, Piekarnia-Cukiernia Bachórz, Usługi Transportowe Piotr Hadam, Hydro-Met Banaś, Usługi Pogrzebowe Winiarski i Wiara, firma Brukarczyk Kazimierz Lichota, firma Fach-Bruk Sławomir Lichota, Ogrodzenia Owarzany. Za pomoc i wsparcie druhowie pragną podziękować także Europarlamentarzyście Stanisławowi Ożogowi, Posłowi na Sejm RP Mieczysławowi Miazdze, Staroście Rzeszowskiemu panu Józefowi Jodłowskiemu. Słowa podziękowania skierowane zostały także do druha Jana Kucaja Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie, do samorządowców szczebla gminnego i powiatowego.

Podziękowania złożono także druhnom i druhom, którzy pracowali niezwykle aktywnie i przyczynili się do lepszego funkcjonowania OSP Harta, wśród nich są: Artur Szczutek, Jacek Stochmal, Jan Wilk, Kocaj Józef, Stanisław Skałuba, Tomasz Gudyka, Edward Bąk, Maciej Pilch, Krzysztof Pilch, Barbara Gudyka, Lucyna Stochmal, Urszula Szczutek, Józef Sieńko, Krzysztof Lignowski, Karol Lignowski, Dawid Dziopak, Sylwester Dziopak, Przemysław Paściak ,Franciszek Skrabalak, Marek Wąsowicz, Potoczny Piotr, Magdalena Kaszycka, Radosław Kaczor, Ilona Kaczor, Stetko Bogdan, Pyś Grzegorz, Marzena Paszko, Damian Brzuch, Stanisław Potoczny .

Ewa Hadam

Foto: Michał Bąk

>Kliknij tutaj aby obejrzeć więcej zdjęć<<<