ODSŁONIĘCIE OBELISKA W LASKÓWCE

W Laskówce Gminie Dynów w dniu 19 maja 2019 r. w 75 rocznicę bitwy pod Murowaną Oszmianką odsłonięto obelisk poświęcony kpt. Gracjanowi Frógowi, ps. „Szczerbiec”, dowódcy 3 Wileńskiej Brygady AK. Dzięki staraniom lokalnych Władz Wójta Gminy Dynów Wojciecha Piech , Vice Wójta Wiesława Walata, Dyrekcji Szkoły oraz mieszkańców Szkoła Podstawowa w Laskówce otrzymała nazwę imieniem kpt. Gracjana Fróga i jest jego rodzinną wsią w której się urodził..

Udział w uroczystości wzięła między innymi 4 Warmińsko – Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej która otrzymała imię kpt. Gracjana Fróga. Na szczególną uwagę zasługuje Gość Honorowy jeden jeszcze żyjących podkomendnych kpt. Fróga, kpt. Jeży Widejko ps. „Jureczko”,który w wieku 11 lat wstąpił w szeregi Wileńskiej Brygady AK. Przebieg całej uroczystości odbywał się według ceremoniału wojskowego wraz z Kompanią Honorową , Pocztami Sztandarowymi przy oprawie muzycznej Orkiestry Dętej z OSP Harta. Po uroczystej mszy św. wszyscy zaproszeni gości przeszli pod obelisk, gdzie następnie Wójt Gminy Dynów Wojciech Piech przywitał wszystkich zebranych, została odczytana historia kpt. Gracjana Fróga, Apel Poległych, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem.

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W RZESZOWIE 18 MAJA 2019 r.

Uroczystą Mszą św. w Kościele Farnym rozpoczęto Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, której przewodniczył Ks. BP Ordynariusz Jan Wątroba. Na Placu Farnym odbyła się dalsza część uroczystości, w której wzięli udział między innymi przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, miejskich i powiatowych oraz służby mundurowe
i przedstawiciele Ochotniczych Staży Pożarnych.
W uroczystości wzięło udział 18 Pocztów Sztandarowych, pośród nich był również Poczet Sztandarowy z OSP Harta, a Dowódcą Pocztów był dh. Krzysztof Pilch – członek OSP Harta. Kompanię Honorową, utworzoną z członków OSP, prowadził dh. Artur Szczutek – Prezes OSP Harta. W defiladzie również udział wzięła 17-osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Harta. Obchody zakończyła defilada podpodziałów pieszych i zmechanizowanych oraz piknik strażacki.

 

Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Harta 2019

Dnia 12 stycznia 2019r. w remizie strażackiej OSP Harta odbyło się zebranie walne sprawozdawcze za rok 2018. W  zebraniu uczestniczyli członkowie jednostki, osoby wspierające naszą działalność oraz przedstawiciele instytucji samorządowych.

Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego OSP Harta, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie odegrała Hymn Rycerze Floriana, następnie Naczelnik OSP G. Szczutek przeprowadził uroczyste ślubowanie na sztandar nowych adeptów pożarnictwa. Kolejnym punktem zebrania i zarazem bardzo podniosłym było odznaczenie naszych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej złotymi  i brązowymi odznakami oraz członków OSP odznakami za wysługę lat. Po części oficjalnej Prezes OSP Harta druh Artur Szczutek przywitał wszystkich zaproszonych gości.  Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności OSP za rok 2018, następnie Sprawozdanie Finansowe przedstawił skarbnik OSP P. Potoczny, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przestawiła druhna Martyna Pałac. Zaproszeni goście docenili nasze prace na rzecz naszej lokalnej miejscowości, i byli pod wrażeniem dokonanych działań.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej składa serdeczne podziękowania za okazane wsparcie naszych działań Gminie Dynów, instytucjom, sponsorom, członkom i sympatykom, a za przygotowanie biesiady strażackiej druhnom z OSP Harta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCIECZKA DO BRUKSELI

Na zaproszenie europosła Pana Stanisława Ożoga, nasze dwie druhny wyjechały na wycieczkę do Brukseli.

W pierwsze dni zwiedzały miasto i jego urokliwe zakątki z fantastyczną, przemiłą panią przewodnik Marią Kozińską, która posiada ogromną wiedzę na temat historii. W niedzielę uczestniczyły we mszy Św. w kościele Ojców Dominikanów a następnie zwiedzały Gandawę i odbyły rejs statkiem wzdłuż szlaku historycznego. Ostatniego dnia wzięły udział w europarlamencie w prelekcji na temat pracy i roli Parlamentu Europejskiego z sesją pytań i odpowiedzi z posłem Stanisławem Ożogiem i posłem Zbigniewem Kuźmiukiem. Naszym druhnom wycieczka bardzo się spodobała i są szczęśliwe za możliwość zwiedzenia Brukseli.

Nasze koleżanki składają podziękowanie dla Pana Stanisława Ożoga za zaproszenie i zafundowanie całej wycieczki.

 

ZAWODY DRWALI

W dniu 06.07.2018 w miejscowości Szklary – Leśniczówka odbyły się zawody drwali organizowane przez Nadleśnictwo Kańczuga. Ochotnicza Straż Pożarna z Harty działała jako zabezpieczenie medyczne.

Prace przy Szkole Podstawowej nr1 w Harcie

Prace przy remizie OSP

Usunięcie starego odrodzenia  i przygotowanie terenu pod częsciowe ogrodzenie budynku.

JUBIEUSZ 80 LECIA OSP PIĄTKOWA

W dniu 01.07.2018 Delegacja OSP Harta została zaproszona na Jubileusz 80 -lecia OSP Piątkowa i Jubileusz 55 – lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Piątkowej. Delegacje OSP Harta reprezentował dh. Prezes OSP Harta Artur Szczutek, Vice Prezes OSP Harta Jacek Stochmal wraz z Pocztem Sztandarowym.
Składamy serdeczne podziękowanie za zaproszenie.

W dniu 31.05.2018r. odbyło się drugie, w ramach projektu Fundacji PGE „Ratuj życie – żyj bezpiecznie”, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej. Projekt jest współfinansowany przez Fundację PGE.
Podczas kolejnego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy uczestnicy kursu dowiedzieli między innym, w jaki sposób prawidłowo zrobić opatrunek czy zabandażować i usztywnić złamaną kość udową, a także jak bezpiecznie ściągnąć kask poszkodowanemu. W trakcie szkolenia przeprowadzono symulację wypadku zderzenie motorowerzysty z autem osobowym. Warto dodać, że nie zabrakło również powtórzenia podstawowych czynności, nazywanych algorytmem udzielania pierwszej pomocy, których grupa nauczyła się na pierwszych zajęciach.

W dniu 16.05.2018 odbyło się w ramach projektu Fundacji PGE „Ratuj życie – żyj bezpiecznie” pierwsze szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej. Projekt jest współfinansowany przez Fundację PGE.
Tematem szkolenia było omówienie różnych sytuacji zagrożeń oraz ich konsekwencje, np. w wyniku wypadku. Grupa ponad 15 osób zapoznała się z podstawowymi informacjami z zakresu pierwszej pomocy, dowiedziała do czego służy i jak działa defibrylator, w jaki sposób zachować się w przypadku omdleń, a także została dokładnie przeszkolona odnośnie tego, jak prawidłowo ułożyć nieprzytomną osobę poszkodowaną w tzw. pozycji bezpiecznej, odwrócić z brzucha na plecy w najbezpieczniejszy dla poszkodowanego sposób oraz udrożnić drogi oddechowe.
Prowadzący szkolenie: Leszek Sieńko.