Walne zebranie sprawozdawcze OSP Harta 2017

 

OSP Harta – aktywność w szeregach jednostki.

110 członków OSP Harta dokonało podsumowania pracy stowarzyszenia w pierwszą sobotę 2017 roku. Jednostka zrzesza drużynę męską, żeńską oraz dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Młodzi druhowie są szkoleni na bieżąco; Błażej Stochmal i Karol Szczutek uczestniczyli w ostatnim okresie w obozie MDP w Okunince. Ubiegły rok upłynął pod znakiem wytężonej pracy o wielotorowym charakterze. Największą inwestycję, skrojoną na miarę możliwości jednostki, było sfinalizowanie instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż pieca. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 18tys. złotych. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego, z urzędu gminy oraz sponsorów (Zygmunt Banaś, Elżbieta i Wiesław Domin, Piotr Hadam, Kazimierz Lichota, Sławomir Lichota).

Niebywałym wydarzeniem był wyjazd strażaków do Abchazji i Gruzji w ramach wolontariatu. Praca objęła układanie glazury w kościele katolickim w Suchumii oraz pomoc budowlaną i opiekuńczą w ośrodku o. Kamilianów w Tibillisi ( W. Balawender, G. Pałac, J. Sieńko, J. Stochmal oraz A. Szczutek).

Działaniami o jeszcze innym charakterze może pochwalić się Klub SHDK „Nadzieja” przy OSP Harta. Członkowie klubu z Prezesem -Jackiem Stochmalem- na czele zorganizowali dwie zbiórki krwi, w tym jedną na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie we współpracy ze szkołą. Akcje pozwoliły zebrać około 37 litrów. W działanie włączyła się Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, firma Res-Max, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.

Ubiegły rok upłynął pod znakiem uczestnictwa w 18 zdarzeniach, 6 pożarach i 12 mz. Jednostka zabezpieczała wyścig kolarski Tour De Pologne w Lubenii, Podkarpackie Zawody Pilarzy w Szklarach pod kątem medycznym, treningi XXII Rajdu Rzeszowskiego w Dylągowej, Dni Pogórza Dynowskiego.

Szczególnym wyróżnieniem dla jednostki był udział Maksyminaliach 2016. W tej ogólnopolskiej pielgrzymce do Niepokalanowa z okazji 75 rocznicy śmierci patrona krwiodawców św. Maksymiliana Marii Kolbe wzięło udział 5 pocztów sztandarowych z Harty, a orkiestra dęta jako jedyna zapewniała oprawę muzyczną. W uroczystości z udziałem przedstawicieli Prezydenta RP, Premier RP oraz Ministra Zdrowia wzięło udział 95 pielgrzymów z parafii z ks. proboszczem Markiem Rybką. Głównym inicjatorem wyjazdu był przewodniczący Komitetu p. Henryk Zając, a w ramach spotkań przygotowujących druhowie A. Szczutek i J. Stochmal udali się kilka razy do Niepokalanowa oraz Pałacu Prezydenckiego. Przedsięwzięcie powiodło sie dzięki pomocy finansowej Dyrektora Rzeszowskiego Oddziału PGE Władysława Turka.

Cyklicznym wydarzeniem jest zbieranie żywności w ramach ogólnopolskiej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. 304 kg zebranych produktów trafiło do GOPS-u w Dynowie, a następnie tą drogą do najbardziej potrzebujących.

Chlubą jednostki jest orkiestra dęta, która w ubiegłym roku występowała 20 razy, uświetniając uroczystości na różnych szczeblach. Nie omijają jej trudności kadrowe oraz finansowe. Prezes zwrócił się z prośbą do p. Wójt o środki pieniężne oraz podziękował kolegom wspomagającym orkiestrę: Eugeniuszowi, Tomaszowi, Przemkowi, Adrianowi i Adamowi .

Jednostka w Harcie jest ustawicznie doposażona w miarę wypracowanych i zdobytych środków. W ubiegłym roku udało się zainwestować 9,5 tys. ze środków KSRG oraz 12 tys. z dotacji Komendy Głównej PSP. Ta ostatnia stała się zasługą Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca. Urząd Gminy w Dynowie wyasygnował kwotę 13 460 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostki. Druhowie współpracują z wieloma stowarzyszeniami i instytucjami, a są to: Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta, Akcja Katolicka, Rada Parafialna, Koło Łowieckie Sarenka Harta, Klub Sportowy Orzeł Harta, szkoły z miejscowości, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorząd Gminny, Rada Rodziców, Rada Sołecka. Od 8 lat kontynuowana jest współpraca z węgierskim miastem i Strażą Pożarną Ujfeherto.

Cyklicznie organizowany jest turniej OTWP we współpracy z druhami z OSP Dynów Przedmieście oraz Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie. W ubiegłorocznym turnieju Karol Lignowski wygrał eliminacje powiatowe, a na szczeblu wojewódzkim w Krasiczynie zajął 4 miejsce. Wszelkiego rodzaju pomocy, głównie finansowej udzieli : firma Agropol Państwo Gudycy, Piekarnia-Cukiernia Bachórz, Usługi Transportowe Piotr Hadam, Hydro-Met Banaś, Usługi Pogrzebowe Winiarski i Wiara, firma Brukarczyk Kazimierz Lichota, firma Fach-Bruk Sławomir Lichota, Ogrodzenia Owarzany. Za pomoc i wsparcie druhowie pragną podziękować także Europarlamentarzyście Stanisławowi Ożogowi, Posłowi na Sejm RP Mieczysławowi Miazdze, Staroście Rzeszowskiemu panu Józefowi Jodłowskiemu. Słowa podziękowania skierowane zostały także do druha Jana Kucaja Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie, do samorządowców szczebla gminnego i powiatowego.

Podziękowania złożono także druhnom i druhom, którzy pracowali niezwykle aktywnie i przyczynili się do lepszego funkcjonowania OSP Harta, wśród nich są: Artur Szczutek, Jacek Stochmal, Jan Wilk, Kocaj Józef, Stanisław Skałuba, Tomasz Gudyka, Edward Bąk, Maciej Pilch, Krzysztof Pilch, Barbara Gudyka, Lucyna Stochmal, Urszula Szczutek, Józef Sieńko, Krzysztof Lignowski, Karol Lignowski, Dawid Dziopak, Sylwester Dziopak, Przemysław Paściak ,Franciszek Skrabalak, Marek Wąsowicz, Potoczny Piotr, Magdalena Kaszycka, Radosław Kaczor, Ilona Kaczor, Stetko Bogdan, Pyś Grzegorz, Marzena Paszko, Damian Brzuch, Stanisław Potoczny .

Ewa Hadam

Foto: Michał Bąk

>Kliknij tutaj aby obejrzeć więcej zdjęć<<<