WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W OSP HARTA
Dzień 13.01.218 (sobota )dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie był dniem bardzo ważnym i wyjątkowym ponieważ odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze na którym został podsumowany rok 2017. w którym strażacy pracowali społecznie na rzecz miejscowości ale byli aktywni również poza granicami swojej Gminy , powiatu a nawet państwa.
Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowe OSP Harta Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej odegrała Hymn Rycerze Floriana , następnie Naczelnik OSP G. Szczutek przeprowadził uroczyste ślubowanie na sztandar nowych adeptów pożarnictwa. Kolejnym punktem zebrania i zarazem bardzo podniosłym było odznaczenie naszych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej srebrną i brązową odznaką MDP oraz członków OSP odznakami za wysługę lat. Natomiast pamiątkową odznaką Zasłużony Dla OSP Harta Europoseł Stanisław Ożóg i Starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski i Przewodniczący NSZZ Solidarność Policjantów Województwa Podkarpackiego Józef Bąk. Po części oficjalnej Prezes OSP Harta dh Artur Szczutek przywitał wszystkich zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi : Europoseł Stanisław Ożóg, Starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski, Wójt Gminy Dynów Krystyna Sówka, Przewodnicząca Rady Gminy Dynów Beata Skiba , Przewodniczący Rady Gminy Świlcza Piotr Wanat , Radni Powiatu Rzeszowskiego Krzysztof Kędzierski, Aleksander Stochmal , Jan Sieńko, Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Łucja Bachurska , Radni Gminy Dynów, Sołtys Wsi Harta Maria Pałac, Prezes Klubu Sportowego „Harta Orzeł”Wojciech Piech ,Ks. Proboszcz Parafii Harta Bogdan Kupczyk , ks. Wikary Bartosz Gręda, ks. Piotr Niemczyk ,Komendant Miejski PSP w Rzeszowie bryg. Tomasz Baran, Prezes ZOG ZOSP RP w Dynowie Ryszard Sieńko ,Przewodniczący NSZZ Solidarność Policjantów Województwa Podkarpackiego Józef Bąk
Na nasze zaproszenie odpowiedziały delegacje zaprzyjaźnione jednostki z OSP Sietesz, OSP Górno, OSP Zabratówka, OSP Sokołów Małopolski, OSP Wierzawice , Osp Wola Zarczycka oraz delegacja Kola Łowieckiego „Sarenka „w Harcie , Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta , Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Harcie.
Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności OSP za rok 2017 przez dh Prezesa A. Szczutka, następnie Sprawozdanie Finansowe przedstawił skarbnik OSP P. Potoczny , sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przestawił Przewodniczący Komisji K. Pilch. Również na zebraniu przyjęto nowy statut OSP Harta i przedstawiono plan działalności na rok 2018.
Zaproszeni goście docenili nasze prace na rzecz naszej lokalnej miejscowości , i byli pod wrażeniem dokonanych działań , dowodem na to jest propozycja złożona przez Europosła Stanisława Ożoga na ręce Prezesa i zaproszenie na jego koszt grupy trzy osobowej na wyjazd do Brukseli za co bardzo gorące brawa i podziękowania otrzymał europoseł.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej składa serdeczne podziękowania za okazane wsparcie naszych działań Gminie Dynów , instytucjom, sponsorom , członkom i sympatykom, a za przygotowanie biesiady strażackiej druhnom z OSP Harta.

Relacje: J. Stochaml
  Foto: Klauda Bąk