Dystynkcje

STOPNIE FUNKCYJNE STRAŻY POŻARNEJ

Ochotnicza Straż Pożarna

 

Oddział Gminny ZOSP RP, Oddział Miejski ZOSP RP, Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP

Dystynkcje członków Zarządu Powiatowego ZOSP RP, Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP

Dystynkcje członków Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP i Wojewódzkiego Sądu Honorowego ZOSP RP