Rodzaje gaśnic

Rodzaje pożarów:

 

Pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier)


Pożary cieczy płynnych i stałych topniejących w skutek ciepła (benzyna, rozpuszczalniki, smoła, topiące się tworzywa sztuczne)

 

Pożary gazów palnych (gaz ziemny, acetylen, propan-butan)

 

Pożary metali (magnez, sód, uran)

 

Rodzaje gaśnic

Gaśnice proszkowe: Zastosowany w gaśnicach proszek gaśniczy BC lub ABC oraz różne wersje pojemności zbiorników pozwalają nasz szeroki zakres ich zastosowania. Są szczególnie zalecane do zabezpieczenia przeciwpożarowego różnych typów samochodów, wagonów kolejowych, garaży, biur, mieszkań, warsztatów, magazynów, hal przemysłowych, statków, podziemnych wyrobów górniczych, zakładów energetycznych i chemicznych, budynków administracji państwowej, służby zdrowia, oświaty, nauki, kultury itp.

 

Gaśnice śniegowe: Wykonane na bazie butli wysokociśnieniowych, przeznaczone do gaszenia pożarów grupy BC. Zalecane do stosowania w energetyce, lakierniach, magazynach, stacjach benzynowych, halach przemysłowych.

 

 

Gaśnice wodne i pianowe: Zastosowanie w przemyśle drzewnym, papierniczym, włókienniczym itp. ze względu na dobrą zwilżalność materiałów hydrofobowych oraz w przemyśle chemicznym, rafineryjnym itp. z uwagi na tworzenie filmu wodnego na powierzchni cieczy palnej.

 

 

Samoczynne urządzenia gaśnicze: przeznaczone do gaszenia pożarów klasy ABC w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak: magazyny farb, olejów, materiałów łatwopalnych, rozdzielniach elektrycznych itp., w których nie przewiduje się stałej obsługi. Samoczynne urządzenia gaśnicze wyposażone są w samoczynny zawór ampułkowy, który może być uruchamiany impulsem elektrycznym przesyłanym z automatycznej centrali alarmowej lub w wyniku przekroczenia określonej temperatury w pomieszczeniach.

 

Urządzenie gaśnicze sprzętu elektronicznego: przeznaczone jest do gaszenia np. monitorów, komputerów, sprzętu rtv, rozdzielni i szaf sterowniczych będących pod napięciem elektrycznym. Używając gse-2x w pomieszczeniach zamkniętych można ugasić źródło ognia nie narażając na zapylenie innych urządzeń. Konstrukcja układu wylotowego z dyszą pozwala na precyzyjne podanie środka gaśniczego na źródło ognia, nie powodując zniszczeń w najbliższym otoczeniu. Gaśnica proszkowa ABC/E do gaszenia urządzeń elektroenergetycznych o napięciu pracy do 123 kV.

 

Agregaty gaśnicze śniegowe, pianowe i proszkowe: sprzet gaśniczy mający zapas śroków w ilości większej niż 20 kg (od 25 kg do 750 kg). Są wyposażone w kółka. Dzielimy na agregaty: pianowe, halonowe, proszkowe i śniegowe.

 

 

Gaśnica z sygnalizatorem użycia: Układ gaśniczy z sygnalizatorem służy do zasygnalizowania faktu użycia gaśnicy do celów gaśniczych lub ochrony przed ewentualną kradzieżą. Elektroniczny układ sygnalizacyjny jest zasilany baterią 12 V i uruchamiany mikrowyłącznikiem kontrolującym położenie gaśnicy. Zestaw ten znajduje szczególne zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej np. szkołach, urzędach, hotelach, zakładach pracy, dworcach i wszelkich środkach komunikacji.

 

 

Gaśnicza Kula Proszkowa przeznaczona jest do gaszenia pożarów klasy A, B i C, czyli ma bardzo szeroki zakres stosowania. Najwyższą efektywnością wykazuje się w pomieszczeniach zamkniętych. Gaśnicza Kula Proszkowa doskonale sprawdza się:
– w magazynach,
– w zakładach chemicznych,
– na stacjach benzynowych,
– we wszelkiego rodzaju hurtowniach,
– w leśniczówkach,
– w kopalniach,
– na statkach,
– przy trakcjach elektrycznych,
– w biurach.
Ponadto może chronić przed pożarem w domu (np. w pobliżu kominka, wkuchni, w garażu, w pobliży piecyków elektrycznych, gazowych, w kotłowni ? w rejonach wysokiego ryzyka) czy w samochodzie. Kulę Gaśniczą można instalować praktycznie wszędzie, zachowując jedynie łatwy do niej dostęp (np. na wierzchu stołu, półki, wzdłuż holu). Jest idealna do pomieszczeń o wysokiej temperaturze (nawet ponad 50°C), ponieważ samoaktywacja następuje dopiero w płomieniach.