Typy pojazdów

Rodzaje pojazdów samochodowych w pożarnictwie w zależności od zastosowania:

1. samochody ratowniczo – gaśnicze:

 • samochody ratowniczo – gaśnicze z autopompą,
 • samochody ratowniczo – gaśnicze specjalne,

2. samochody z drabiną mechaniczną i/lub podnośnikiem hydraulicznym:

 • drabiny mechaniczne,
 • podnośniki hydrauliczne,

3. inne pojazdy:

 • samochody ratownictwa technicznego,
 • samochody ratownictwa medycznego,
 • samochody sprzętowe ratownictwa chemicznego,
 • samochody dowodzenia,
 • samochody do przewozu osób,
 • samochody zaopatrzeniowe,
 • inne samochody specjalne.

Klasy pożarniczych samochodów ratowniczo – gaśniczych

1. w zależności od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu :

 • klasa lekka (L): do 7,5 t
 • klasa średnia : od 7,5 do 14 t
 • klasa ciężka (C): powyżej 14 t

2. w zależności od zdolności do poruszania się na określonych nawierzchniach:

 • kategoria 1 – miejskie to pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po drogach o twardej nawierzchni,
 • kategoria 2 – uterenowione to pojazdy samochodowe zdolne do poruszania się po wszystkich drogach o twardej nawierzchni i w ograniczonym zakresie poza tymi drogami,
 • kategoria 3 – terenowe to pojazdy samochodowe zdolne do poruszaniasię po wszystkich drogach i bezdrożach.

Oznakowanie samochodów pożarniczych

C – 2 – 3 – 8000 – 8/4000 – 1

 • C – klasa ciężka,
 • 2 – kategoria uterenowienia,
 • 3 – ilość osób w kabinie,
 • 8000 – pojemność zbiornika na wodę w [ l ],
 • 8/4000 – parametry pompy (wydajność 4000 [ l/min] przy ciśnieniu 8 [bar] ),
 • 1 – agregat prądotwórczy.

Oznaczenia literowe samochodów pożarniczych

G – gaśnicze
M – motopompa [hl/min]
A – autopompa [hl/min]
B – zbiornik wody [m3]
Pr – proszkowy [kg]
Sn – śniegowy [kg CO2]
S – specjalne:
D – drabina [m]
H – podnośnik [m]
W – wężowy [m]
Z – cysterna [m3]
Dz – dźwig [t]
On – oświetleniowy [kW]
Kn – kontenerowy
Kw – kwatermistrzowski
Op – operacyjny
Dł – dowodzenia i łączności
San – sanitarny
Wys – wysokościowy
Wt – z wyposażeniem warsztatowym
T – ze sprzętem do katastrof budowlanych i innych
P-gaz, P-dym – z urządzeniami przeciw gazowo – dymnymi
Rd, Rt, Rch, Rw – ratownictwo drogowe, techniczne, chemiczne, wodne

Przykłady:

 • GBA 2,5 / 16 – samochód gaśniczy średni ze zbiornikiem wodnym o poj. 2 500 l i autopompą o wydajności 1 600 l/min
 • GBAM 2 / 8+8 – samochód gaśniczy średni ze zbiornikiem wodnym o poj. 2 000 l, autopompą o wydajności 800 l/min i motopompą o wydajności 800 l/min