lX – Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze drużyn OSP Powiatu Rzeszowskiego

ZAWODY POWIATOWE W GMINIE KAMIEŃ

W dniu 17 czerwca 2017 r. w Gminie Kamień odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Rzeszowskiego.
Naszą Gminę Dynów reprezentowała Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Harty , z której w zawodach udział wzięły dwie drużyny. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców i dziewcząt.
Rywalizacja między drużynami była na wysokim poziomie , na podium nie udało nam się stanąć.
Dla najmłodszych uczestników zawodów Wójt Gminy Kamień ufundował nagrody , którą jedną z nich otrzymał między innymi Mikołaj Szczutek z OSP Harta, a nasze drużyny otrzymały Dyplom za udział.
Udział w zawodach był okazją do promocji naszej Gminy Dynów , naszej miejscowości Harty, jak również wymianą doświadczeń zdobytych podczas przygotowań do udziału w tych zawodach.
Celem udziału młodzieży w zawodach jest pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony przeciw pożarowej, wymiana doświadczeń między koleżeńskich, uczenie się dyscypliny, samodzielności , zdobywanie doświadczeń , jak również Spędzenie wolnego czasu. Zaangażowanie , udział dzieci i młodzieży w życiu działalności Ochotniczej Straży Pożarnej , czy w zawodach różnego rodzaju daje szanse na pozyskiwanie nowych członków, a nie jednokrotnie są to przyszli członkowie OSP.
Szczególne podziękowania należą się dla dh. Prezesa Artura Szczutek za poświęcony czas i wkład włożony w przygotowanie MDP do kolejnych zawodów.
Składamy również podziękowania dla Pani Wójt Gminy Dynów Krystynie Sówka za bezpłatne udostępnienia autobusu na udział w zawodach w Gminie Kamień.
Po zawodach przy Remizie OSP został przygotowany grill dla wszystkich uczestników zawodów.

W zawodach wzięli udział:
Zuzanna Stochmal

Martyna Potoczna
Ewelina Owarzana
Julia Tereszak
Klaudia Gładysz
Gabriela Ryś
Justyna Dziura
Karolina Skubisz
Iwona Szpindor
Aleksandra Ulbrich
Karolina Wrona
Błażej Stochmal
Sebastian Banat
Wojtek Wąsowicz
Karol Szczutek
Paweł Nowak
Radek Domin
Florian Galej
Bartłomiej Tomoń
Szymon Pałac


Zdjęcia: J. Stochmal