„Naród, który traci pamięć jest narodem bez przyszłości. ” Jan Paweł II

4 października 2015, w miejscowości Dylągowa odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku upamiętniającego mieszkańców Dylągowej – ofiar II wojny światowej i ukraińskich nacjonalistów.

O godzinie 11:00 została odprawiona Msza Św. w intencji ofiar mieszkańców Dylągowej, którzy zginęli w latach 1939-1946, koncelebrowana przez ks. Adama Husa.

Po Mszy Św. nastąpiło odsłonięcie pomnika i poświęcenie przez proboszcza parafii w Dylągowej ks. Jana Deca.

Kolejnym punktem uroczystości był apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem.

Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Nr 5 w Dylągowej przygotowali część artystyczną o wymowie patriotycznej.

Całą uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Harty pod przewodnictwem Kapelmistrza E. Laski, kompania Honorowa Wojska Polskiego z Jarosławia oraz poczty sztandarowe z Gminy i Miasta Dynów, dowodzone przez Komendanta Gminnego ZOG ZOSP RP w Dynowie dh. A. Szczutka.

Po części oficjalnej goście zaproszeni zostali na poczęstunek.

Miejscowość Harta składa podziękowanie za zaproszenie, jednocześnie wyrażając słowa uznania dla mieszkańców, inicjatorów i osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie.