Nasze Sztandary

NASZE SZTANDARY
Sztandar ufundowany przez społeczeństwo wsi Harta z okazji
Jubileuszu 100 Lecia OSP (w dniu 26 Sierpnia 2012)
Pierwszy sztandar ufundowany przez społeczeństwo wsi Harta dla OSP
(Lipiec 1996)