Ostatnie pożegnanie dh. Stanisława Ciećko

Ostatnie pożegnanie dh. Stanisława Ciećko długoletniego członka OSP Harta oraz Orkiestry Dętej w Harcie.

Na wieczną służbę w dniu 26 sierpnia odszedł druh Stanisław Cieśko wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie.

Do ochotniczej służby pożarniczej wstąpił w 1948 roku. Początkowe jego lata działalności przypadły na trudny okres powojenny i okres budowy Domu Strażaka w, których pracach brał aktywny udział. Należy podkreślić, że prze cały czas swojej służby czynnie uczestniczył w życiu jednostki, działaniach pożarniczych i pracach gospodarczych. Od samego początku swojej działalności w Ochotniczej Straży Pożarnej swoje losy związał z orkiestrą dętą działającą przy OSP w Harcie. Był jej wieloletnim i bardzo aktywnym członkiem, grał w niej blisko 50 lat, do czasu gdy tylko siły pozwalały.

Za swoją działalność został odznaczony wieloma odznaczeniami, miedzy innymi:

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Odznaką za wysługę 65 lat.

W 2003 roku otrzymał godność członka honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie.

Druhu Stanisławie !

Wielokrotnie na głoś strażackiej syreny stawałeś by służyć pomocą innym.

Dzisiaj ta syrena żegna cię, a jednocześnie wzywa byś stanął na wieczną służbę u boku swego patrona – św. Floriana.

Cześć Twej pamięci.

12 11 10 9 7 2 3 4 5 61