PIERWSZE URORZINY FUNDACJI PRO SPE

W dniu 24 marca 2017 roku w Rzeszowie odbyło się spotkanie organizowane przez Fundacje PRO SPE , na które zostali zaproszeni wolontariusze i przyjaciele Fundacji.
Ksiądz Maciej Gierula Prezes i założyciel Fundacji PRO SPE spotkanie rozpoczął od wspólnej modlitwy , a następnie przywitał wszystkich zaproszonych wolontariuszy i przyjaciół.
Ksiądz Maciej w swojej prezentacji opowiedział krótką działalność Fundacji PRO SPE , a uwieńczeniem spotkania był tort urodzinowy z okazji pierwszego roku swojej działalności.
Dzięki Fundacji PRO SPE członkowie OSP Harta ale nie tylko uczniowie i nauczyciele ZS ZDZ Rzeszów mieli możliwość wzięcia udziału w pomocy wolontariacie w Gruzji i Abchazji.
Na spotkaniu nasza jednotę OSP Harta reprezentowali Prezes Artur Szczutek , Vice Prezes Jacek Stochmal, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP Harta K.P. , nauczyciel ZS ZDZ Beata Solecka – Ligęza , uczeń Bartłomiej Jamioł oraz absolwent szkoły Grzegorz Wójcik.
Składamy bardzo serdeczne podziękowania za zaproszenie na spotkanie.

Zdjęcia; z archiwum PRO SPE