Podnoszenie kwalifikacji w OSP Harta

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP organizowane przez Komendę Miejską PSP w Rzeszowie w dniach od 15.10.2017 r. do 28.10.2017 r. ukończyli z wynikiem pozytywnym druhna Ilona Kaczor i druh Krzysztof Kuś.

W dniach od 04.03.2017 r. do 27.05.2017 r. I od 10.04.2017 r. do 06.08.2017 r. odbyło się SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH organizowane przez Komendę Miejską PSP w Rzeszowie. Egzamin z wynikiem pozytywnym zaliczyli druhna Klaudia Bąk-Banat, druhna Anna Potoczna, druh Paweł Szpindor i druh Stanisław Potoczny.

W dniach od 13.10.2017 r. do 21.10.2017 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Kirowy Gościniec” w Kościelisku-Kirach odbył się kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W szkoleniu wzięło udział 32 osoby w tym druhna z naszej jednostki Klaudia Bąk-Banat, która ukończyła egzamin teoretyczny jak i praktyczny z wynikiem pozytywnym i uzyskała tytuł RATOWNIKA.