„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” – Relacja

Ochotnicza Straż Pożarna w Harcie składa serdeczne podziękowanie mieszkańcom, za przekazane dary rzeczowe w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” w ilości ok. 304 kg

Zebrane dary zostały przekazane do najuboższych rodzin z naszej miejscowości i terenu gminy za pośrednictwem GOPS w Dynowie.