Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dynowie

W dniu 19.12.2015. w Domu Strażaka w Harcie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Dynowie. W zebraniu brali udział przedstawiciele wszystkich jednostek z terenu Gminy Dynów oraz radny powiatu rzeszowskiego pan Aleksander Stochmal.

Głównym tematem obrad było ustalenie terminów walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w poszczególnych jednostkach oraz określenie liczby delegatów do zarządu i delegatów na zjazd gminny. Poruszane były również sprawy bieżące, oraz problemy z którymi borykają się jednostki. Wyznaczony został termin następnego posiedzenia jak również termin zjazdu gminnego na 14 maja 2016 roku.

Po zakończeniu obrad wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne.