Relacja z Walnego Zebrania  Sprawozdawczego OSP Harta

Dnia 10 stycznia o godzinie 17.00 w remizie strażackiej OSP Harta odbyło się walne zebranie sprawozdawcze miejscowej jednostki .

W  zebraniu uczestniczyli członkowie jednostki,  osoby wspierające naszą działalność oraz przedstawiciele instytucji  samorządowych, min:

 • Stanisław Ożóg – Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski
 • Aleksander Stochmal, Krzysztof Kędzierski – Radni Rady Powiatu w Rzeszowie
 • st. bryg. mgr inż. Waldemar Wilk – Komendant Miejski PSP Rzeszów
 • druh Jan Kucaj Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie
 • Beata Skiba – Przewodnicząca Rady Gminy w Dynowie
 • Zygmunt, Banaś, Franciszek Domin, Jacek Stochmal, Piotr Śliwa – Radni Rady Gminy w Dynowie
 • druh Edmund Trawka – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dynowie
 • druh Zbigniew Bury – Komendant Gminny ZOSP RP w Sokołowie Małopolskim
 • Jacek Sowa – inspektor ds. p. poż. Urzędu Gminy w Dynowie
 • Mariola Kaczor – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bachórzu
 • ks. Marek Rybka, ks. Tadeusz Zagaja, ks. Piotr Niemczyk
 • Adam Dziura – Sołtys wsi Harta

Na zaproszenie odpowiedzieli również:

 • Stanisław Micał Wiceprezes Zarządu – PGE  Obrót S.A
 • Maria Pałac – Prezes TKiR wsi Harta
 • Wojciech Piech – Prezes Klubu Sportowego Orzeł Harta
 • Wiesław Walat – Prezes Stowarzyszenia Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie
 • Zarząd Koła Łowieckiego Sarenka w Harcie

W zebraniu wzięły udział zaprzyjaźnione jednostki OSP:

 • OSP Brzezówka II
 • OSP Górno
 • OSP Sietesz
 • OSP Sokołów Małopolski
 • OSP Wierzawice
 • OSP Wola Zarzycka
 • OSP Zabratówka

Po wprowadzeniu sztandaru i odegraniu Hymnu Strażackiego nastąpiło ślubowanie nowych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

SONY DSC SONY DSC

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC  SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

Uczestników zebrania przywitał prezes OSP Harta – dh Artur Szczutek. Następnie wybrano prezydium zebrania oraz przyjęto jego porządek. Prezes w swoim sprawozdaniu omówił sytuację jednostki, jej osiągnięcia. Zwrócił uwagę na szereg przedsięwzięć w jednostce, tj. zakup krzeseł na salę, montaż klimatyzacji, remonty wewnątrz budynku remizy oraz pozyskiwanie środków.

Podkreślił zaangażowanie i aktywność dużej grupy strażaków, dzięki czemu widać zmiany w samej działalności jednostki i estetyce remizy. Zwrócił uwagę na działania nie tylko pożarnicze ale również różnego rodzaju działania kulturalno-oświatowe podejmowane wspólnie z Towarzystwem Kultury i Rozwoju Wsi Harta. Podziękował za zaangażowanie wszystkim strażakom i wyraził nadzieję na dobrą współpracę z nowymi władzami gminy.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

W głosowaniu, jednogłośnie udzielono Zarządowi OSP absolutorium za rok sprawozdawczy.

Sprawozdanie z działalności i plany na przyszły rok przedstawił prezes Klubu HDK SHDK RP Nadzieja w Harcie dh Jacek Stochmal, wspominając o kolejnej zbiórce krwi jak również poświęceniu sztandaru dla klubu.

Następnie walne zebranie podjęło uchwały, w tym o przyjęciu członków honorowych: Wiktorii Helwin i Wiesława Walat. Kolejnym punktem zebrania była dyskusja w której głos zabrali: Europoseł Stanisław Ożóg , Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski , Prezes Powiatowy ZOSP RP w Rzeszowie dh Jan Kucaj, Komendant Miejski PSP w Rzeszowie st. bryg. mgr inż. Waldemar Wilk, oraz prezesi OSP Wola Zarzycka i Zabratówka. Zabierający głos podkreślili, że działalność jednostki OSP w Harcie jest bardzo widoczna na terenie całego powiatu, działała ona w różnych kierunkach i pomaga w wielu dziedzinach choćby organizując zbiórki krwi. Jest otwarta na wymianę doświadczeń stąd szeroka współpraca z wieloma jednostkami z ternu powiatu i nie tylko. Członkowie jednostki są bardzo pracowici, co jest widoczne w wyglądzie remizy i obejścia, widać jak wiele pracy zostało tam włożone.

Na zakończenie wszyscy obecni złożyli sobie życzenia i połamali się opłatkiem, modlitwie przewodniczył ks. proboszcz Marek Rybka, a całą uroczystość uświetniła nasza Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Edwarda Laski.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

Po zakończeniu oficjalnej części zebrania, wszystkich do białego rana bawiła kapela z Łąki.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej składa podziękowania za okazaną pomoc w przygotowaniu walnego zebrania druhnom i druhom, TKiRW Harta, wszystkim sponsorom oraz dla Koła Łowieckiego Sarenka w Harcie za przekazanie wsparcie

 

Inf. Jacek Stochmal

Foto. Wacław Balawender oraz Jerzy Bylicki