Relacja z Zebrania w Górnie

W dniu  2 lutego  2013 r. w OSP  Górno odbyło się Walne Zebranie Strażackie, którym również uczestniczyła  delegacja z naszej jednostki  :

 Dh A.Szczutek – Prezes  ,  Dh J.Stochmal  -V-ce Prezes ,  Dh G.Szczutek – Naczelnik,

 Dh  M.Wąsowicz, Dh  K.Lignowski.

W zebraniu  wzięli udział  również zaproszeni goście:  Poseł  na Sejm  RP  S.Ożóg, Profesor  K. Ożóg, Prezes  EKO – SMAK  Górno   M.Miazga,  przedstawiciele służb mundurowych,  przedstawiciele władz, jak również nie zabrakło  zaprzyjaźnionej  jednostki  OSP z  Woli Zarczyckiej.

Dh   A.Szczutek  wręczył prezesowi  EKO-SMAK  Górno   M.Miazdze   podziękowanie  za wsparcie  i pomoc   w  organizacji   Jubileuszu  Obchodów  100-lecia  OSP Harta.

Po  części  oficjalnej  i  sprawozdaniach   zebranie  uświetnił   występ  Zespołu  Ludowego  i  Kolędniczego  z  miejscowego  Gimnazjum.