REMONT SALI W DOMU STRAŻAKA

Ochotnicza Straż Pożarna w Harcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko-Dynowskie, złożyła wniosek i uzyskała finansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Nazwa projektu: Modernizacja i doposażenie Domu Kultury w miejscowości Harta.

Wysokość dofinansowania wg. zawartej umowy: 183 925 zł

W ramach otrzymanego dofinansowania został wykonany kapitalny remont sali oraz zakupiono zestaw nagłośnieniowy. Przeprowadzone prace remontowe objęły min. wymianę instalacji elektrycznej, wymianę źródeł światła, wykonanie sufitu podwieszanego, szpachlowanie i malowanie ścian, układanie betonu strukturalnego, wymianę drzwi, cyklinowanie i lakierowanie parkietu.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z postępu prac remontowych.