Uroczystość 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości

     Na zaproszenie Porozumienia Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego wzięliśmy udział we mszy świętej w kościele Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie w dniu 27 stycznia 2018 roku, której przewodniczył ks. dr Józef Guzdek, generał dyw. biskup polowy wojska polskiego, delegat konferencji episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa policji. Celebra odbyła się w intencji służb mundurowych oraz funkcjonariuszy i żołnierzy poległych na służbie i pomordowanych na wschodzie. Ta msza święta stanowi inaugurację obchodów przez te służby 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

     Uroczystości otworzył i powitał asp.szt. Józef Bąk, członek zarządu porozumienia związkowego. We mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele różnych służb mundurowych naszego województwa tj. ppłk Rafał Kowalik– szef sztabu 21. brygady strzelców podhalańskich, płk Arkadiusz Mikołajczyk – dowódca 3. brygady obrony terytorialnej, inspektor Tadeusz Szymanek – zastępca komendanta wojewódzkiego policji, starszy brygadier Andrzej Babiec – podkarpacki komendant PSP, płk Robert Kogut – dyrektor zakładu karnego w Rzeszowie, mjr SG Jacek Rzepa, płk dyplomowany Bolesław Martowicz – prezes honorowy rzeszowskiej organizacji wojewódzkiej związku żołnierzy wojska polskiego, Wiktor Kowal – prezes zarządu wojewódzkiego stowarzyszenia emerytów i rencistów policyjnych a także Roman Jakim – przewodniczący rzeszowskiego regionu „Solidarności”. Naszą jednostkę wraz z pocztem sztandarowym jak i nowo powstały oddział Związku Piłsudczyków RP w Harcie reprezentowali Artur Szczutek, Jacek Stochmal, Maciej Pilch, Bogdan Stetko,Sylwester Dziopak, Piotr Potoczny oraz Zbigniew Sycz. Przybyli również przedstawiciele władz samorządowych: Jerzy Cypryś – przewodniczący podkarpackiego sejmiku wojewódzkiego, Stanisław Kruczek – wicemarszałek podkarpacki i Marek Sitarz – wicestarosta rzeszowski.

Wśród 14-tu funkcjonariuszy uhonorowanych medalem Gloria Intrepidis et Animi Promptis (Chwała Ofiarnym i Nieustraszonym) znalazł się prezes OSP Harta Artur Szczutek.

Całość zakończyło składanie wieńców pod tablicami pamiątkowymi.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy wziąć udział w tak doniosłej uroczystości jaką jest rocznica Odzyskania Niepodległości dla naszego narodu. W dzisiejszych czasach, pod napływem fałszywych informacji, należy pamiętać o naszej historii i czczeniu jej należycie. 

 

Opracowała K.Bąk-Banat

Fotorelacja: Janusz Paziewski, Jan Kłak