Walne zebranie sprawozdawcze OSP Harta 2016

Dnia 9 stycznia 2016 w remizie strażackiej OSP Harta odbyło się walne zebranie sprawozdawcze miejscowej jednostki.

W  zebraniu uczestniczyli członkowie jednostki, osoby wspierające naszą działalność oraz przedstawiciele instytucji samorządowych, m.in:

 • nadbryg. Bogdan Kuliga – Podkarpacki Komendant Państwowej Straży Pożarnej,
 • Krystyna Wróblewska – Poseł na Sejm RP,
 • Marek Ząbek – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie,
 • inspektor mgr Witold Szczekala – Komendant Miejski Policji w Rzeszowie,
 • Aleksander Urban – Kierownik Posterunku w Dynowie,
 • Jan Sieńko, Krzysztof Kędzierski, Aleksander Stochmal – Radni Rady Powiatu w Rzeszowie,
 • Krystyna Sówka – Wójt Gminy Dynów,
 • st. bryg. mgr inż. Waldemar Wilk – Komendant Miejski PSP Rzeszów,
 • Beata Skiba – Przewodnicząca Rady Gminy w Dynowie,
 • Zygmunt Banaś, Franciszek Domin, Jacek Stochmal, Piotr Śliwa – Radni Rady Gminy w Dynowie,
 • dh Edmund Trawka – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dynowie,
 • ks. Marek Rybka, ks. Tadeusz Zagaja, ks. Piotr Niemczyk.

Zebranie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru oraz odegrania hymnu strażackiego. Następnie uczczono minutą ciszy zmarłych druhów, a są to:

 • dh Józef Wąsowicz (były prezes OSP Harta)
 • dh Bolesław Domin (były członek zarządu, gospodarz)
 • dh Stanisław Ciećko (wieloletni członek orkiestry dętej)

Uczestników zebrania przywitał prezes OSP Harta – dh Artur Szczutek, po czym wybrano prezydium zebrania oraz przyjęto jego porządek.

Prezes w swoim sprawozdaniu omówił sytuację jednostki, jej osiągnięcia i zwrócił uwagę na szereg przedsięwzięć w jednostce, tj. wykonanie kapitalnego remontu sanitariatów w budynku oraz częściowy montaż instalacji, wykonanie zadaszenia nad schodami wejściowymi, pomalowanie dachu na grzybku, wykonanie przyłącza elektrycznego ziemnego do studni, zamontowanie nowej pompy głębinowej oraz pozyskiwanie środków.

Podkreślił zaangażowanie i aktywność dużej grupy strażaków, dzięki czemu widać zmiany w samej działalności jednostki i estetyce remizy. Zwrócił uwagę na działania nie tylko pożarnicze ale również różnego rodzaju działania kulturalno-oświatowe podejmowane wspólnie z Towarzystwem Kultury i Rozwoju Wsi Harta oraz Klubem SHDK „Nadzieja”.

Skład zarządu po głosowaniu przedstawia się następująco:

 • Artur szczutek – prezes,
 • Jacek Stochmal, Jan Wilk – wiceprezesi,
 • Grzegorz Szczutek – naczelnik,
 • Krzysztof Lignowski – wicenaczelnik,
 • Piotr Potoczny – skarbnik,
 • Pilch Maciej – sekretarz,
 • Gudyka Tomasz – gospodarz,
 • Franciszek Skrabalak – członek zarządu

Komisja rewizyjna:

 • Pilch Krzysztof – przewodniczący,
 • Pałac Martyna – sekretarz,
 • Kaczor Radosław – członek

Na zakończenie, wszyscy obecni złożyli sobie życzenia i połamali się opłatkiem. Modlitwie przewodniczył ks. proboszcz Marek Rybka, a całą uroczystość uświetniła nasza Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Edwarda Laski.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej składa podziękowania za okazaną pomoc w przygotowaniu walnego zebrania druhnom i druhom, TKiRW Harta, a także wszystkim sponsorom.

>>> Szczegółowe informacje oraz podziękowania od Prezesa OSP Harta A. Szczutka <<< Kliknij tutaj