Władze OSP

 

Artur Szczutek
Prezes OSP Harta
tel. 606 683 108

 

 

Jacek Stochmal
Wiceprezes
tel. 604 218 180
Jan Wilk
Wiceprezes
tel. 696 575 400
Maciej Pilch
Sekretarz
tel. 600 650 544
Piotr Potoczny
Skarbnik
tel.601 827 328
 
Grzegorz Szczutek
Naczelnik
tel. 502 945 907
Krzysztof Lignowski
Zastępca naczelnika
 
Tomasz Gudyka
Gospodarz
tel.600 411 467
Franciszek Skrabalak
Kierowca
tel. 694 306 740

 

 
Członkowie Komisji Rewizyjnej
 

Krzysztof Pilch
Przewodniczący
Martyna Pałac
Członek
Radosław Kaczor
Członek