Władze OSP

Artur Szczutek
Prezes OSP Harta
tel. 606 683 108
Jacek Stochmal
Wiceprezes
tel. 604 218 180

Jan Wilk
Wiceprezes
tel. 696 575 400

Maciej Pilch
Sekretarz
tel. 600 650 544
Piotr Potoczny
Skarbnik
tel.601 827 328
Tomasz Gudyka
Gospodarz
tel.600 411 467
Grzegorz Szczutek
Naczelnik
tel. 502 945 907
Józef Kocaj
Zastępca naczelnika
tel. 787 459 825
Franciszek Skrabalak
Kierowca
tel. 694 306 740
CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ
Stefan Kolano
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Pilch
Członek Komisji