Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego

„Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Harta celem zwiększenia potencjału technicznego” to kolejne zadanie zrealizowane przez naszą jednostkę dzięki wsparciu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uzyskane w ramach tego zadania dofinansowanie pozwoliło pozyskać dla naszej jednostki niezbędne wyposażenie do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych: Aparaty ochrony dróg oddechowych z maskami oraz liny półstatyczne 50 mb.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pozyskanie dotacji i realizację tego zadania, które znacząco zwiększy potencjał bojowy OSP Harta w prowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych.