Odpoczywaj w pokoju Druhu…

prezes_spoczynek

Drodzy Zebrani

Pogrążeni w smutku spotykamy się dziś by wspólnie pożegnać śp. Antoniego. Ciężko jest się rozstać z człowiekiem, którego wszyscy tu zebrani znali. Każdy z nas tutaj obecny zapamięta śp. Antoniego w różny sposób. My brać strażacka będziemy Go pamiętać jako członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie wielce zasłużonego człowieka dla naszej jednostki. W szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej a zarazem orkiestry dętej druh Antoni wstępuje w 1948 roku i od razu daje się poznać jako człowiek sumienny, pracowity i bardzo zaangażowany w naukę gry w orkiestrze. Niedługo potem druh Antoni zostaje powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej i tutaj jego praca i talent muzyczny zostaje doceniony i trzyletnią służbę wojskową pełni w orkiestrze wojskowej w Lublinie. Przez ten czas zdobywa i podnosi umiejętności muzyczne i zasady musztry. W 1956 po śmierci kapelmistrza orkiestry Jana Smyczyńskiego zostaje kapelmistrzem druh Antoni i pełni tę funkcję do 1992 roku. Ponownie batutę obejmuje w roku 1997 i prowadzi orkiestrę do 2000 roku. Czynnym członkiem orkiestry nadal pozostaje do 2010 roku. Na początku lat 60-tych ubiegłego wieku druh Antoni zostaje członkiem Gromadzkiej Rady Narodowej i wówczas wraz z kolegami a głownie z ówczesnym naczelnikiem Straży Pożarnej druhem Józefem Dominem zawiązują Komitet Budowy Domu Strażaka. W tymże komitecie druh Antonii wykonuje ogromną pracę aby ziścić marzenia o Remizie Strażackiej. Strażacy w tym czasie przejmują cegielnię w której wypalana była cegła na szkołę podstawową. Kierownikiem cegielni zostaje druh Antoni, od razu przystępuje do ciężkiej pracy i społecznie wypalają cegłę na cały budynek Domu Strażaka, aż do roku 1979 bo wówczas oficjalnie do użytku zostaje oddany Dom Strażaka. Druh Antoni ciężko  i nieustannie pracuje aby do tej uroczystości doprowadzić a czasy z tego co druh opowiadał były ciężkie i niełatwe. Kolega Antoni najdłużej ze swoich rówieśników i kolegów druhów brał czynny udział w życiu jednostki. Przez kilkadziesiąt lat do 2001 roku zasiadał w zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie pełniąc funkcję sekretarza zarządu, brał czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych jak i w zawodach sportowych. Na końcu swojej aktywnej pracy społecznej w roku 2003 zostaje honorowym Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie. Za swoją działalność społeczną został odznaczony najwyższym odznaczeniem strażackim Złotym Znakiem Związku, medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, złotym, srebrnym, brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa, złotą odznaką za zasługi dla OSP Harta z okazji 100-lecia jednostki oraz odznaką za wysługę  lat 65-ciu. Odpowiedzialność, sumienność, dyscyplina i koleżeńskość to cechy które posiadał druh Antoni. Jego postawa i działania na zawsze pozostaną na kartach naszej historii. Miarą wartości człowieka jest rozmiar pustki jaką po sobie zostawia, nic jej nie zapełni.

Drogi druhu Antoni!

Święty Florian powołał Cię na wieczną służbę u swego boku. Dziś, my brać, strażacka żegnamy Cię w sposób w jaki możemy i potrafimy, dźwiękami orkiestry strażackiej, i głosem szczególnym dla każdego strażaka – głosem syreny strażackiej. Odpoczywaj w pokoju. Cześć Twojej pamięci!