ODSŁONIĘCIE OBELISKA W LASKÓWCE

W Laskówce Gminie Dynów w dniu 19 maja 2019 r. w 75 rocznicę bitwy pod Murowaną Oszmianką odsłonięto obelisk poświęcony kpt. Gracjanowi Frógowi, ps. „Szczerbiec”, dowódcy 3 Wileńskiej Brygady AK. Dzięki staraniom lokalnych Władz Wójta Gminy Dynów Wojciecha Piech , Vice Wójta Wiesława Walata, Dyrekcji Szkoły oraz mieszkańców Szkoła Podstawowa w Laskówce otrzymała nazwę imieniem kpt. Gracjana Fróga i jest jego rodzinną wsią w której się urodził..

Udział w uroczystości wzięła między innymi 4 Warmińsko – Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej która otrzymała imię kpt. Gracjana Fróga. Na szczególną uwagę zasługuje Gość Honorowy jeden jeszcze żyjących podkomendnych kpt. Fróga, kpt. Jeży Widejko ps. „Jureczko”,który w wieku 11 lat wstąpił w szeregi Wileńskiej Brygady AK. Przebieg całej uroczystości odbywał się według ceremoniału wojskowego wraz z Kompanią Honorową , Pocztami Sztandarowymi przy oprawie muzycznej Orkiestry Dętej z OSP Harta. Po uroczystej mszy św. wszyscy zaproszeni gości przeszli pod obelisk, gdzie następnie Wójt Gminy Dynów Wojciech Piech przywitał wszystkich zebranych, została odczytana historia kpt. Gracjana Fróga, Apel Poległych, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem.