POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W RZESZOWIE 18 MAJA 2019 r.

Uroczystą Mszą św. w Kościele Farnym rozpoczęto Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, której przewodniczył Ks. BP Ordynariusz Jan Wątroba. Na Placu Farnym odbyła się dalsza część uroczystości, w której wzięli udział między innymi przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, miejskich i powiatowych oraz służby mundurowe
i przedstawiciele Ochotniczych Staży Pożarnych.
W uroczystości wzięło udział 18 Pocztów Sztandarowych, pośród nich był również Poczet Sztandarowy z OSP Harta, a Dowódcą Pocztów był dh. Krzysztof Pilch – członek OSP Harta. Kompanię Honorową, utworzoną z członków OSP, prowadził dh. Artur Szczutek – Prezes OSP Harta. W defiladzie również udział wzięła 17-osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Harta. Obchody zakończyła defilada podpodziałów pieszych i zmechanizowanych oraz piknik strażacki.