Relacja z walnego zebrania sprawozdawczego OSP

Nadszedł czas oceny kolejnego okresu działalności OSP  Harta . Doskonałą okazją do podsumowania pracy stowarzyszenia jest Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP. Zebranie odbyło się w dniu 12 stycznia  2013 roku o godz. 17.00  w budynku Domu Strażaka. Spotkanie otworzył Prezes OSP druh  Artur Szczutek witając zaproszonych gości.

       Na zebranie przybyli zaproszeni goście: Wicemarszałek Województwa  Podkarpackiego  Anna Kowalska, st. bryg. mgr inż. Bogdan  Kuliga  Podkarpacki  Komendant  Wojewódzki PSP, Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, bryg. mgr inż. Waldemar Wilk  Komendant Miejski PSP
w Rzeszowie, druh Jan Kucaj Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie,  druh Prezes Edmund Trawka Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dynowie, ,Inspektor ds. p.poż. Urzędu Gminy w Dynowi Pan Jacek Sowa , Przewodniczący Rady Gminy Dynów Tadeusz Paździorny , Radni Powiatowi – Jan Sieńko, Aleksander Stochmal, Radni Gminni – Piotr Śliwa, Marian Zawora, Dyrektor ZS nr 2 w Harcie Krzysztof Kędzierski, ks. Proboszcz Marek Rybka, ks. Piotr Niemczyk, Delegacja TKIR Wsi Harta, oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych  jednostek  OSP : Brzezówka, Górno, Sietesz, Sokołów  Małopolski, Wola Rafałowska, Wola Zarczycka.

     Po wprowadzeniu sztandaru, odegraniu przez orkiestrę hymnu ZOSP RP i powitaniu zgromadzonych na zebraniu dokonano wyboru przewodniczącego zebrania – jednogłośnie został wybrany druh Maciej Pilch. Następnie przystąpiono do składania sprawozdań. Sprawozdanie
z działalności przedstawił Prezes OSP druh  Artur Szczutek  , sprawozdanie finansowe skarbnik OSP druh Piotr Potoczny, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej druh Stefan Kolano.

    Po wysłuchaniu sprawozdań druh Prezes Artur  Szczutek przedstawił projekt planu działań  na rok 2013, a druh Piotr  Potoczny zapoznał zgromadzonych z projektem planu finansowego. Następnie walne zebranie członków OSP Harta udzieliło absolutorium Zarządowi OSP Harta za miniony okres sprawozdawczy oraz przyjęło plan działań i plan finansowy na rok 2013.

    W czasie dyskusji głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślili dobre przygotowanie jednostki do działań oraz życzyli dalszej owocnej pracy w bieżącym roku. Podkreślali  zaangażowanie
i aktywność dużej grupy strażaków, dzięki czemu widać zmiany w estetyce i samej działalności straży. Zwrócili  uwagę na działania nie tylko pożarnicze, ale na inne działania np. charytatywne,  zbiórki
i pomoc potrzebującym, działalność kulturalną orkiestry dętej i pracę na rzecz społeczeństwa Harty.

    Zebranie uświetnił występ naszej orkiestry dętej działającej przy OSP Harta pod batutą kapelmistrza Edwarda Laski. Orkiestra zagrała kolędy i marsze  Mamy okres świąteczny, dlatego też strażacy złożyli sobie życzenia i połamali się opłatkiem, a modlitwę odmówił  proboszcz naszej parafii
ks. Marek Rybka.

   Podziękowano sponsorom  i innym darczyńcom za wspieranie finansowe i rzeczowe jednostki. Podczas zebrania wręczono odznaczenia członkom OSP i MDP oraz uhonorowano Srebrną Odznaką Zasłużony dla OSP Harta – specjalną odznaką jubileuszową następujące osoby:
st. bryg. mgr inż. Bogdana  Kuliga,  bryg. mgr inż. Waldemar Wilka, druha Jana Kucaj, druha Stefana Kolano, druha, Krzysztofa Pilch, druha Marka Wąsowicz.

   Na koniec Prezes OSP Artur Szczutek podziękował wszystkim strażakom za ofiarną służbę podczas działań ratowniczym oraz za wiele godzin pracy społecznej poświeconej rozwojowi jednostki. Na koniec przewodniczący zebrania druh Maciej Pilch podziękował wszystkim za przybycie. W zebraniu wzięło udział 65członków OSP  Harta.