Remont klatki schodowej w Remizie OSP Harta

Dzięki wsparciu z Urzędu Gminy w miesiącu marcu 2017 r. został przeprowadzony remont klatki schodowej. Przedmiotem prac było skucie starej glazury , wyrównanie podłoża i położenie nowej okładziny.
Została również odnowiona sala poprzez zdarcie starej farby nałożenie nowej szpachli i ponowne wymalowanie ścian.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej składa na ręce Pani Wójt Krystyny Sówka serdeczne podziękowania za pomoc w zakupie farby , kleju i glazury.
Pozostałe materiały do remontu zostały sfinansowane ze środków OSP .
Również składamy serdeczne podziękowania przy sprzątaniu Remizy po pracach remontowych dla Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta, Rady Rodziców oraz dla Adama Szczutek i Ryszarda Potocznego za pomoc przy układaniu glazury.
Wszystkie prace zostały wykonane społecznie przez członków OSP, ale szczególne podziękowania należą się dla Prezesa Artura Szczutka za organizację prac i szczególne zaangażowanie społeczne w Remizie

Zarząd OSP Harta