Warta przy Bożym Grobie

Strażacka warta przy Grobie Pańskim to już wieloletnia tradycja, nawiązująca do pilnowania Grobu Chrystusa przez żołnierzy rzymskich. .Jak co roku, strażacy z naszej jednostki mieli zaszczyt pełnić wartę przy Bożym Grobie.