Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Harta 2019

Dnia 12 stycznia 2019r. w remizie strażackiej OSP Harta odbyło się zebranie walne sprawozdawcze za rok 2018. W  zebraniu uczestniczyli członkowie jednostki, osoby wspierające naszą działalność oraz przedstawiciele instytucji samorządowych.

Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego OSP Harta, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie odegrała Hymn Rycerze Floriana, następnie Naczelnik OSP G. Szczutek przeprowadził uroczyste ślubowanie na sztandar nowych adeptów pożarnictwa. Kolejnym punktem zebrania i zarazem bardzo podniosłym było odznaczenie naszych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej złotymi  i brązowymi odznakami oraz członków OSP odznakami za wysługę lat. Po części oficjalnej Prezes OSP Harta druh Artur Szczutek przywitał wszystkich zaproszonych gości.  Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności OSP za rok 2018, następnie Sprawozdanie Finansowe przedstawił skarbnik OSP P. Potoczny, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przestawiła druhna Martyna Pałac. Zaproszeni goście docenili nasze prace na rzecz naszej lokalnej miejscowości, i byli pod wrażeniem dokonanych działań.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej składa serdeczne podziękowania za okazane wsparcie naszych działań Gminie Dynów, instytucjom, sponsorom, członkom i sympatykom, a za przygotowanie biesiady strażackiej druhnom z OSP Harta.